جمعه 4 خرداد 1403  


به سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان بانک کشاورزی خوش آمدید.

مشتری گرامی :
در راستاي اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد، بانك كشاورزي اقدام به راه اندازي سامانه رسيدگي به شكايت نموده است. از طريق اين سامانه، شاكيان قادر به ارسال شكايت خود به حوزه نظارت بانك می‏باشند. حوزه نظارتي بانك پس از بررسي شكايات، پاسخ را از طريق همين سامانه به مشتريان منعكس مي نمايد. مشتريان مي توانند در صورت عدم دريافت پاسخ در مدت زمان 30 روز از طريق اين سامانه، شكايت ثبت شده خود را پيگيري نمايند./

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد:

* به دليل قاطع بودن احكام دادگاه ها از ارسال شكوائيه هايي كه در محاكم قضايي در حال بررسي مي باشند خودداري فرماييد .
* در صورتيكه قبلاً شكايت خود را بصورت كتبي به روشهاي ديگر ارسال نموده ايد از ارسال آن از طريق اين سامانه خودداري فرماييد.
* به شكايت هاي تكراري رسيدگي نخواهد شد.
* ثبت اطلاعات هويت شاكي در اين نرم افزار اجباري مي باشد بنابراين بايستي نسبت به ثبت دقيق اطلاعات اقدام نماييد.
* بعد از ثبت شكايت از طريق مكانيزم هاي خاصي هويت مشتريان احراز مي گردد و شكاياتي كه مشخصات شاكي احراز نگردد رسيدگي نخواهد شد.
* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود.
* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است.
* متن شكايت نبايد از يك صفحه A4 بيشتر گردد.
* باتوجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنتي به هنگام ورود اطلاعات، شايسته است درابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد .
* از در اختيار قرار دادن شماره پيگيري خود به سايرين به منظور حفظ اطلاعات جداً خود داري فرماييد .