پنج شنبه 27 مرداد 1401  
راهنمای کاربر
 
به سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان بانک کشاورزی خوش آمدید.

       سامانه پاسخگويي به شكايات بانك کشاورزی در راستاي اجراي بند 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد، بانك كشاورزي اقدام به راه اندازي سامانه رسيدگي به شكايت نموده است. از طريق اين سامانه ، شاكيان قادر به ارسال شكايت خود به حوزه نظارت بانك مي باشند. حوزه نظارتي بانك پس از بررسي شكايات، پاسخ را از طريق همين سامانه به مشتريان منعكس مي نمايد. مشتريان مي توانند در صورت عدم دريافت پاسخ در مدت زمان 30 روز از طريق اين سامانه، شكايت ثبت شده خود را پيگيري نمايند.
      چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در هريك از شعب ، مدیریت ها و يا ادارات مركزي بانك در زمينه هاي نقض قوانين ، كوتاهي يا عدم انجام وظيفه ، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات ، شكايتي داشته و شخصاَ ذينفع آن بوده و از بانك درخواست رسيدگي داشته باشيد، مي توانيد شكايت خود را با توجه به رعايت نكات زير در سامانه رسيدگي به شكايات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسيدگي و پاسخ لازم ارائه گردد .
      پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد.
* در صورتيكه قبلاً شكايت خود را بصورت كتبي به روشهاي ديگر ارسال نموده ايد از ارسال آن از طريق اين سامانه خودداري فرماييد.
* به شكايت هاي تكراري رسيدگي نخواهد شد. * ثبت اطلاعات هويت شاكي در اين نرم افزار اجباري مي باشد بنابراين بايستي نسبت به ثبت دقيق اطلاعات اقدام نماييد.
* بعد از ثبت شكايت از طريق مكانيزمهاي خاصي هويت مشتريان احراز مي گردد و شكاياتي كه مشخصات شاكي احراز نگردد رسيدگي نخواهد شد.
* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود.
* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است.
* متن شكايت نبايد از يك صفحه A4 بيشتر گردد.
* باتوجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنتي به هنگام ورود اطلاعات، شايسته است درابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكمليل اطلاعات شكايت نامه خود آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد .
* از دراختيار قرار دادن شماره پيگيري خود به سايرين به منظور حفظ اطلاعات جداً خود داري فرماييد .
روش تنظيم و ارسال شكايت شكايت

     بايد متضمن هويت كامل ، نشاني ، كد ملي و كد پستي شاكي و همراه با دلايل باشد . پس از وارد كردن مشخصات شعبه يا اداره و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه ،‌ توسط سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر مي شود كه به وسيله آن مي توانيد در همين سامانه پاسخ خود را دريافت نمائيد . در نگهداري و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت نماييد .

دریافت راهنمای کامل